VBAB
wat kunnen wij voor u betekenen

VBAB verzorgt :

* uw financiële administratie;

* uw salarisadministratie en de bijhorende aangifte loonheffingen.

VBAB stelt uw jaarrekening samen en adviseert u hierover.

VBAB verzorgt tevens:

* de aangifte vennootschapsbelasting - aangifte inkomstenbelasting - aangifte dividendbelasting - aangifte omzetbelasting.

VBAB maakt en begeleidt u bij begrotingen en liquiditeitsoverzichten

Door het samenwerkingsverband met een administratiekantoor, een registeraccountant, een fiscalist en een pensioenadviesbureau is er veel extra knowhow in huis.
Deze disciplines werken in kruisverbanden met elkaar en voor elkaar. Deze werkwijze geeft een voortdurende back-up.